Çevre Politikamız

Çevre Politikamız

Amaç ve Kapsam

Çevremizi korumak ve sürekliliğini sağlamak için tüm çevre yasa ve yönetmenliklerine uyarak Çevre etkilerini kontrol altına tutarak bu etkileri azaltarak çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek ve bu bilincin tüm ürün üretim faaliyetini ‘Operasyonel İş Mükemmelliği’ ile gerçekleştirerek gelecek kuşaklara yaşanabilir temiz bir çevre bırakmaktır.

Sorumluluklar  

Çevre Yönetim Temsilcisi sorumluluğundadır.

Sorumluluklar  

Krea olarak, üretim faaliyetlerimizin, ürünlerimizin ve hizmetlerimizin çevre performanslarını sürekli geliştirerek, kaynaklarımızın doğal dengelerini bozmadan, gerekli mevzuat yükümlülüklerine ve ilgili tarafların beklentilerine uyum göstererek, çevre kirliliğini kaynağında önleyerek, sürdürülebilir çevre yönetim sistemi oluşturmayı ve bu amaçlar doğrultusunda çevrenin sürekli korunmasını taahhüt ederiz.

Çevre Amaç ve Hedeflerimiz;

• Atıkların uygun şekillerde toplanarak atılması ve atıkların azaltılması, 

• Enerji tüketiminde tasarruf,

• Çevre bilincinin geliştirilmesi, 

• Su tüketiminde tasarruf,  

• Tehlikeli atıkların uygun şekillerde toplanması, atılması ve/veya geri kazanımı,

• Hava, su ve toprağa giden atıklarımızda çevre etkileri ve kirlenmeyi en aza indirmek, proses, arıtma, uzaklaştırma, depolama sırasında doğan etkileri kontrol altında tutmak, tasarrufu teşvik etmek ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak, gelişen teknolojilerin takibi ile atıklardan geri kazanıma yönelmek.

Tüm Krea çalışanlarının ve Çevre Yönetim Sisteminde tanımlanan belirli kurum dışı tarafların bu politikaya ve bu politikayı uygulayan Çevre Yönetim Sistemine uymaları beklenmektedir.

Bu doküman, Çevre Yönetim Temsilcisinin sorumluluğu altındadır ve Çevre Yönetim Sistemi tüm gereklerini karşılamak üzere hazırlanmıştır. Dokümanın güncel sürümü, üst yönetimce belirlenmiş tüm personelin kullanımına ve gözden geçirmesine açıktır.

Awesome Image