İSG Politikamız

İSG POLİTİKAMıZ

Krea Sistem Yapı Ltd. Şti. olarak benimsemiş olduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası, insana ve içinde yaşadığı çevreye duyulan saygıya dayanmaktadır. Krea’nın faaliyet gösterdiği her alanda İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) birinci öncelik olup,’ güvenli çalış, sağlıklı kal’ sloganı ile bu anlayışını ifade eder. Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı temin etmek üzere, herkes kendi yetki sınırları içinde gerekeni yapmakla yükümlüdür. En önemli hedeflerimizden biri de, tüm çalışanlarımızı ve içinde bulunduğumuz çevreyi işkolumuzun olası risklerine karşı korumaktır.

• İşyeri ve eklentilerinde; çalışanların, alt yüklenicilerin, ziyaretçilerin ve işyeri dışında çalışan şirket personelimizin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, yürürlükte bulunan İSG mevzuatlarına ve İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almayı, araç gereç ve Kişisel Koruyucu Ekipmanları bulundurmayı, gereğinde kullanılmasını sağlamayı,

• İşyeri ve eklentilerinde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,

• İşyerinde iş kazası ve meslek hastalığına sebep olabilecek riskleri tespit edip, her seviyedeki çalışanların, ziyaretçilerin, alt yüklenicilerin sağlık, güvenlik ve sosyal refahlarını temin etmeyi, kendilerine ve ailelerine ait ileride doğabilecek her türlü maddi ve manevi kayıpları azaltmayı,

• Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitmeyi ve iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı,

• İşyeri ziyaretçilerinin de Krea Sistem Yapı Ltd. Şti.’nin koymuş olduğu iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymalarını sağlamayı,

• Endüstriyel dünyanın gelişimini göz önüne alarak, gelecekte karşılaşılabilecek olası durumları bugünden tahmin etmeyi, sürekli gelişmeyi ve durumumuzu gözden geçirmeyi,

• Bu doğrultuda kurulmuş ve yürütülmekte olan İSG Yönetim Sistemimizin sürekliliğini sağlamayı taahhüt ederiz.

Tüm Krea çalışanlarının ve İSG Yönetim Sisteminde tanımlanan tarafların bu politikaya ve bu politikayı uygulayan İSG Yönetim Sistemine uymaları beklenmektedir.

Bu doküman, İSG Yönetim Temsilcisinin sorumluluğu altındadır ve İSG Yönetim Sistemi tüm gereklerini karşılamak üzere hazırlanmıştır. Dokümanın güncel sürümü, üst yönetimce belirlenmiş tüm personelin kullanımına ve gözden geçirmesine açıktır.

Awesome Image